#FrauEleccionsScolarest

Davant la manera com ha transcorregut el procés electoral per a conformar el Comitè d’Empresa de Scolarest (Asistentes Escolares, S.L.) a la província de Barcelona, des de la secció sindical de la COS (Coordinadora Obrera Sindical) a la mateixa empresa volem manifestar-hi el nostre descontentament, així com el no reconeixement i els motius que ens han dut a considerar que cal exigir la repetició del procés electoral.

Primerament volem exposar que tot i les dificultats que ens hem trobat pel camí (explicades a continuació) s’han aconseguit 3 delegades de 17 possibles, obtenint representació la primera vegada que ens presentem. Volem agrair a totes les persones que ens han donat suport i ens han donat el seu vot, és un pas molt important per a seguir defensant amb millors condicions (ja que per exemple tindrem accés a informació de la qual abans no en teníem) els drets de les treballadores.

Resultats:
– 12 CCOO (258 vots)
– 3 COS (58 vots)
– 2 USOC (56 vots)
Participació 65%

Des de l’inici del procés electoral són moltes les irregularitats procedimentals amb què ens hem trobat en els diferents centres, tot plegat acompanyat per una manca de transparència davant les informacions necessàries per a poder participar-hi amb ple dret, tant pel que fa a les electores com a les candidates (en el cas de les que no formen part del Comitè d’Empresa).

El primer impediment a l’hora d’accedir a la informació per a presentar-se a les eleccions amb normalitat ha vingut per part de l’empresa. Quan des de la secció sindical s’ha intentat demanar l’esmentada informació a la responsable de l’àrea de Recursos Humans i encarregada d’aquesta tasca. Ens ha estat gairebé impossible contactar amb aquesta persona, més enllà d’un intercanvi de correus electrònics en què ens va facilitar el calendari laboral i una convocatòria d’una reunió, l’assistència a la qual vam excusar per motius laborals, tot demanant que se’ns fes arribar la informació que s’hi tractés, pel fet que enteníem que era necessària, sense que aquesta ens hagi arribat. I res més. Des de més de quinze dies abans del període electoral hi hem intentat contactar telefònicament i ha estat impossible, de manera que cap dels dubtes o peticions d’informació rellevant per a poder participar de les eleccions en igualtat de condicions que la resta de sindicats no han estat resolts.

Considerem aquest un fet molt greu perquè entenem que és obligació de l’empresa proporcionar les eines i recursos necessaris a l’hora de garantir un procés electoral en condicions, i això no s’ha complert, començant per aquesta manca de transparència. Aquest, però, no és un fet aïllat, ja que és un episodi més de la tendència que es repeteix quotidianament no només de cara a les seccions sindicals, sinó de les treballadores en general, les quals l’únic que troben quan s’hi adrecen per tal d’intentar resoldre algun dubte o problema és aquest silenci i opacitat.

En el context concret de les eleccions (celebrades els dies 8, 9 i 10 d’abril, amb urnes itinerants pels diferents centres, amb un ordre i criteri tampoc no conegut) ens hem trobat amb un seguit d’anomalies que han impedit el bon desenvolupament d’aquestes. En primer lloc, hi ha hagut centres on les treballadores no han estat informades del moment en què havien de votar (com és el cas de l’escola Immaculada Vedruna d’Encants o del Joan Pelegrí de Sants); en segon lloc, els centres que formaven part de la ruta 10 no disposaven de les nostres paperetes, ja que les persones encarregades de dur el material necessari no han revisat que hi fos tot abans d’iniciar la ruta, així doncs ningú ha pogut votar la nostra formació; i per últim, n’hi ha hagut on el moment de la votació ha estat fora de l’horari laboral, quan ha de tenir lloc dins d’aquest (com ha passat al centre Pràctiques 2 i al Joan Pelegrí de Sants, o al Col·legi La Mercè de Martorell).

És especialment significativa la situació viscuda en un dels centres: el Joan Pelegrí de Sants. La major part de treballadores que integren la llista de la candidatura de la COS són d’aquest centre. Les seves treballadores en cap moment no han sabut quan havien de votar, ni tan sols la mateixa coordinadora (persona encarregada d’informar la resta de la plantilla en altres centres on sí que se sabia aquesta informació), i finalment aquesta ha tingut lloc fora de l’horari laboral, concretament una hora abans de l’inici d’aquest, és a dir, un moment en què les treballadores no són al centre de treball, i menys encara si no han estat avisades. Tot ens fa pensar que aquest no és un fet casual, per la manera i el lloc on ho han fet. Som conscients que per a l’empresa som una nosa, ja que som les úniques que, des de la nostra aparició ara farà dos anys, no ens hem cansat de defensar els nostres drets, denunciant tot allò que hem cregut injust, dient les coses pel seu nom i assenyalant culpables quan ha fet falta. En definitiva, molestant; fent allò que mai ningú no havia fet ni des de dins del Comitè ni des de fora, que és embrutar la imatge pública de l’empresa. Seria comprensible, doncs, que no els interessés que la COS obtingués representació.

Però aquí no només hi entra en joc l’empresa. El Comitè (CCOO), per la seva banda, era coneixedor dels horaris i itinerari de les votacions, de cadascun dels dies. I sabent que existia aquesta informació, ha estat còmplice de les il·legalitats de l’empresa, permetent que el procés transcorregués sense que aquesta arribés a les treballadores (o si més no a algunes d’elles) o que es fessin votacions fora de l’horari laboral. En aquest cas, també ens podem permetre pensar malament, perquè seria igualment comprensible que els interessés que les votacions en aquest centre comptessin amb una baixa participació, en tant que això jugaria en contra de l’aparició de nous colors dins el Comitè. Ens trobem, doncs, que el nostre Comitè, el representant de les treballadores davant de l’empresa, una vegada més no s’ha posat del costat d’elles, ja que negar i amagar informació és vulneració de drets. A tall de dada significativa, en el mateix Joan Pelegrí hi ha dues delegades sindicals -membres del Comitè, per tant-, les quals han dit que no coneixien tota aquesta informació. Seria un fet greu que hi haguessin tingut accés i no l’haguessin facilitat a les seves companyes de centre; però ho seria igualment el fet que certament no coneguessin la informació en qüestió, ja que això demostra clarament quin és el funcionament dels sindicats del règim, en què una o dues persones fan i desfan sense tenir en compte la resta, que tan sols acata.

Per tot plegat volem mostrar el nostre rebuig davant aquestes pràctiques poc clares i transparents, les quals ja no ens sorprenen perquè són del tot habituals, però tampoc no ens deixen indiferents. Perquè ens reafirmen en la nostra voluntat de continuar endavant amb la nostra feina; perquè no ens cansarem de seguir defensant els nostres drets per tots els mitjans al nostre abast i perquè sabem que, si aquesta feina i els seus fruits són una molèstia per a la seva pretesa imatge d’empresa líder en el sector defensora dels drets de les treballadores i d’un servei de qualitat, és que ho estem fent bé.

Per tot això, des de la secció sindical de la COS a Scolarest (Asistentes Escolares, S.L.), exigim la repetició del procés electoral celebrat els dies 8, 9 i 10 d’abril de 2015, per tal de fer d’aquest un procés realment transparent i just, que garanteixi el dret de vot de totes les treballadores amb igualtat de condicions.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Eleccions a Scolarest (Asistentes Escolares S.L.) a les quals la Secció Sindical de la COS es presenta.

Eleccions Sindicals a l’Empresa Asistentes Escolares S.L. (SCOLAREST) a les quals la Secció Sindical de la COS a aquesta mateixa es presenta. Les eleccions es desenvoluparan els dies 8, 9 i 10 d’aquesta setmana.

El programa sindical:

Feina feta fins ara.
Mesures de funcionament o codi ètic.
Que volem? – Paper de l’empresa – Qualitat del Servei.

OCTAVETA FEINA FETA SECCIÓ SINDICAL COS SCOLAREST-page-001MESURES DE FUNCIONAMENT ÈTIC-page-001  PROGRAMA-page-001PROGRAMA-page-002

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Assemblea extraordinària! Eleccions Sindicals a Scolarest (Asistentes Escolares S.L.).

cartell-lleure-11-març-2015

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Eleccions Sindicals a Scolarest (Asistentes Escolares S.L.).

Des de la secció sindical de la COS a Asistentes Escolares S.L. (Scolarest) volem obrir un procés participatiu amb motiu de la convocatòria d’eleccions (a la província de Barcelona) per a formar el comitè d’empresa d’Asistentes Escolares S.L. (Scolarest).

Creiem que és molt interessant –i, per la nostra forma de funcionar, obligatori-, obrir aquest procés a tot el gruix de treballadores d’aquesta empresa, ja que totes les decisions i accions que s’hi duguin a terme ens condicionen. D’aquesta manera, també les treballadores ens sentirem més implicades a l’hora de forjar l’estratègia a seguir i els punts principals del programa sindical, sempre treballant de manera horitzontal i totalment assembleària.

Així, us convoquem a una Assemblea Extraordinària el dia 11 de març a les 19:30 al Casal Jaume Compte de Sants al Carrer Muntadas, 24, per tal d’abordar entre totes el tema de les eleccions sindicals que s’apropen; alhora que proposem un seguit de punts a tractar i debatre-hi:

Es positiu i/o necessari que l’assemblea de treballadores d’Asistentes Escolares, S.L. (Scolarest) es presenti a les eleccions i que d’aquesta manera les treballadores puguin escollir almenys entre dues opcions sindicals (ja que en totes les eleccions anteriors només es presentava CCOO com a única opció)? Quin és el suport que hi ha al darrera d’una proposta sindical alternativa? És viable?

És molt important l’assistència a aquesta assemblea, pel fet que d’aquí possiblement en podrà sortir una candidatura o no (segons la resposta de les treballadores). Si no hi poguéssiu assistir, seria interessant que us poséssiu en contacte amb nosaltres a través del nostre correu (scolarest@sindicatcos.cat), per tal de poder dir la vostra entorn a tot això exposat en aquest comunicat o, simplement, per donar suport a l’assemblea.

Aprofitem l’avinentesa per exposar uns punts mínims (que estarien inclosos en el programa) entorn a qüestions, problemàtiques i situacions existents a l’empresa, les quals seria interessant de tractar en la mateixa assemblea extraordinària:

 • Comunicació entre treballadores i Comitè d’empresa. Hi ha d’haver un espai de comunicació més fluït, que els correus no s’oblidin pel camí i, bàsicament, que el comitè d’empresa representi realment el conjunt de les treballadores i sigui l’òrgan que els faciliti el trasllat de les seves reivindicacions a l’empresa.

 • Relació entre les treballadores de l’empresa. Es podria millorar i fer més efectiva donant especial importància a l’assemblea, i sobretot treballant per no caure en l’assistencialisme perpetu i potenciar l’autorgantizació.

 • Perpetuació i acumulació de càrrecs al comitè d’empresa. Limitació de les nostres representants a una legislatura i a una limitació de càrrecs. Ara mateix, el comitè d’empresa de CCOO no compleix ni una cosa ni l’altra. A més, les mateixes persones es presentaran per 3a vegada consecutiva (almenys els primers llocs). On és la regeneració sindical? Aquesta no té lloc, amb l’acomodament i les polítiques dels sindicats del règim (el bipartidisme sindical de CCOO i UGT).

 • Il·legalitats i fraus de llei. És lícit i necessari utilitzar totes les eines sindicals que tinguem a l’abast (cosa que no s’ha fet fins ara), per a defensar i millorar les nostres condicions laborals. L’aturada parcial de la nostra tasca laboral o directament el dret de vaga són eines útils i necessàries per a convertir les nostres reivindicacions en drets. Les treballadores afiliades a la secció sindical de la COS a Scolarest vam aconseguir a la conciliació d’una convocatòria de vaga (sense necessitat d’arribar a realitzar la vaga en qüestió) que els nostres contractes passessin a millors condicions (de la forma fraudulenta d’obra i servei a fix discontinu), malgrat el poc pes numèric que representàvem, fet que fa pensar que, si ens fem més fortes en nombre i unitat, podem aconseguir tot allò que ens proposem.

 • Transparència. Cal garantir-la per davant de tot en qualsevol dels contextos i situacions, fent públiques totes les informacions sobre les persones que conformarien l’hipotètic comitè d’empresa, així com les seves activitats, formacions, transports, sous, hores dedicades, etc.; alhora que les actes de les reunions del mateix comitè, dels membres de COS Scolarest si s’escau i, sobretot, les de les reunions amb l’empresa. Com a dada, en 8 anys de CCOO a l’empresa no hem vist res de tot això.

 • Lluita per un conveni just i decent. Això s’aconsegueix treballant colze a colze amb les treballadores i la sectorial del Lleure de la COS (que també funciona en altres empreses) per aconseguir un conveni digne, fora de les pràctiques pactistes, opaques i desmobilitzadores que han portat fins ara els sindicats grocs.

Secció Sindical de la COS a Asistentes Escolares S.L. (Scolarest)

cartell-lleure-11-març-2015

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

COMUNICAT DE COS SOCIOEDUCATIU I DEL LLEURE DAVANT L’ANUNCI DE PREACORD EN LA NEGOCIACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU

Una vegada més, ens trobem davant l’opacitat i la poca participació a què ens tenen acostumades els sindicats acomodats del règim que diuen que ens representen.

No sabem si, pel simple fet de posar assemblea en un cartell, el procés ja esdevé més transparent, obert i participatiu; això ens volen fer creure. Però, quan aquest preacord del qual s’ha de parlar en la suposada assemblea ve precedit d’unes negociacions totalment opaques, de què no hem rebut cap tipus d’informació ni hi hem participat, ni n’hem vist cap acta ni cap convocatòria adreçada a aquelles treballadores que no se senten representades pels sindicats que formen la taula de negociació, ens fa l’efecte que d’assembleari en té ben poc, tot plegat. En cap moment no hem conegut, doncs, ni el dia, ni l’hora ni el lloc d’aquestes reunions clandestines entre sindicats i patronals, no fos cas que els haguéssim pogut anar a molestar.

Ara ens trobem, juntament amb l’anunci d’aquest misteriós preacord, davant d’una convocatòria “d’assemblea oberta” que ens convida a trobar-nos aquell mateix dia, abans del qual les treballadores no haurem pogut col·lectivament per tal de realitzar les possibles reflexions i esmenes corresponents al respecte (que encara pensaríem massa!). Cal tenir en compte també el detall que la crida a reafirmar o rebutjar aquest preacord s’adreça a les afiliades als corresponents sindicats, excloent així de la votació la majoria de gent sector que no hi està afiliada. Això és democràtic?

L’única informació que ens han donat (a traves de la web de UGT) és aquesta:

 • Un augment del 0,5% des del setembre del 2014 amb caràcter retroactiu.

 • Un augment del 0,5% al gener del 2015.

 • Un augment del 0,5% al setembre del 2016.

http://www.ugt.cat/signat-el-preacord-del-conveni-del-sector-del-lleure/

http://lleure.ccoo.cat/2015/02/preacord-3r-conveni-del-lleure-educatiu.html

http://lleure.ccoo.cat/2015/02/assemblea-informativa-preacord-iii.html

Amb això, interpretem que, o bé falten dades i informació sobre el preacord, o bé que només se li ha donat importància a les millores salarials. Sigui quina sigui l’opció vàlida, és lamentable. L’actualització dels sous és important, evidentment, però les mancances no acaben aquí. On són les millores en matèria de contractes laborals? I les ràtios? I la metodologia i pedagogia que desenvolupem les professionals del sector? I en relació a la formació de les treballadores? I en la nostra seguretat enfront el blindatge que exerceixen les empreses i patronals? I, com aquests, podríem llançar un gran nombre d’interrogants més.

En fi, una vegada més, els sindicats i les seves representants han preferit quedar-se als despatxos “negociant” que sortir al carrer a defensar els nostres drets (de les treballadores) i els drets dels infants, malgrat l’elevat poder de convocatòria que poden tenir, a través del qual no els hagués costat gaire d’estendre i socialitzar el conflicte, informar a la gent i mobilitzar-se conseqüentment amb la importància de la situació.

Perquè nosaltres formem part de l’educació dels infants, adolescents, joves i adults; tasques que considerem prou importants per a la societat. És per això, i no per una altra cosa, per la necessitat de dignificació del sector i de reconeixement de la feina que s’hi desenvolupa, que volem que aquesta importància es tradueixi en les nostres condicions de treball. Volem una educació en el lleure digne, volem unes condicions laborals dignes, VOLEM UN CONVENI DIGNE!

Sectorial de la COS Socioeducatiu i del Lleure.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Les treballadores del Casal Infantil del Drac obren una secció sindical de la COS a Eulen SA

Ara fa un any que l’Ajuntament de Barcelona va adjudicar la gestió del Casal Infantil el Drac, situat al barri de la Trajana, en el districte de Sant Martí, a Eulen SA.

Malgrat que al concurs s’hi van presentar dues altres entitats que van treure millor puntuació en els aspectes tècnics (projecte pedagògic), a Eulen se li va adjudicar el concurs perquè econòmicament era el més rendible.
Imatge
Per posar-nos en context, Eulen és una multinacional dedicada a serveis de neteja i seguretat, amb presència a 14 països d’arreu del món i amb més de 75.000 treballadores a les seves files i mai fins aleshores tenia experiència en el món educatiu ni del lleure.

El tarannà de fer d’una multinacional no s’ajusta gens ni mica a les necessitats del Casal Infantil el Drac, doncs, creiem en un treball educatiu de proximitat, on es coneguin de primera mà les carències, interessos…dels infants i on es confií plenament amb la feina que s’hi desenvolupa i en la professionalitat de les seves educadores.

La lògica amb la qual s’emmarquen aquest tipus d’empreses, no és cap altre que la del màxim benefici i el mínim de despeses possibles, amb unes estructures jeràrquiques i no participatives, que com sempre enriqueixen a uns pocs i tot això pot anar en detriment de la nostra feina, i sobretot, dels infants que assisteixen diàriament al Drac.

Hem decidit obrir la secció sindical perquè creiem que és a través de la unitat i de l’organització com podrem plantar cara a les reformes laborals, a les relacions desiguals i poder reivindicar les nostres demandes.

Secció Sindical de la COS a Eulen SA

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Readmissió Aleida!

Des de la secció sindical de la COS a l’empresa Asistentes Escolares S.L., demanem la immediata readmissió en els seu lloc de treball a la companya acomiadada el passat 28 de febrer, Aleida Lisarazo Canabia.

La nostra companya després de demanar la baixa voluntària el dia 10 de febrer, mitjançant la qual s’establia que s’extingia la relació laboral amb l’empresa a dia 28 de febrer, el 26 per causes personals (no de forma voluntària, sinó que s’ha vist forçada a fer-ho) va demanar informalment a l’empresa la revocació de la baixa i el 27 ho va demanar formalment mitjançant burofax i un rebut.

L’empresa va contestar de forma negativa a la petició. Volem recordar a Asistentes Escolares, S.L. que els tribunals de la jurisdicció social, que són els que interpreten la normativa laboral, han establert que es pot revocar el preavís de baixa voluntària abans del termini fixat per finalitzar la relació laboral i, per tant, la nostra companya compleix estrictament amb aquests requisits. A més, l’empresa no ha firmat cap contracte amb cap altre persona, fet que podem demostrar ja que aquesta mai ha signat cap contracte abans de començar la relació laboral, i aquest tampoc n’és el cas. Així que l’empresa tant amb la negativa cap a la treballadora mitjançant un correu electrònic com també amb la baixa a la SS, podem dir que l’empresa ha efectuat un acomiadament improcedent.

D’aquesta manera la secció sindical de la COS a Asistentes Escolares (Scolarest) i bona part de les treballadores del centre de primària del Joan Pelegrí exigim la readmissió de la nostra companya perquè pugui seguir efectuant la seva tasca de manera normal i pugui continuar la relació laboral amb l’empresa, així com que se li paguin els dies que ha estat sense treballar a causa d’aquest acomiadament.

Restem a l’espera que l’empresa solucioni la problemàtica. En cas de negativa, ens reservem totes les opcions legals i sindicals que més ens convinguin per actuar davant aquest conflicte, com ara fer arribar aquest a mares, pares, professors, AMPA i demés companyes d’altres centres de treball que gestiona l’empresa, perquè aquestes persones siguin conscients de la política que pràctica l’empresa i d’altres tipus de mobilitzacions.

Secció sindical de la COS a Asistentes Escolares S.L.

Barcelona, 5 de Març del 2014.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Treballadors i Treballadores del Lleure, organitzem-nos i lluitem en el nostre centre de treball.

L’assemblea de treballadores del lleure educatiu i sociocultural de la Coordinadora Obrera Sindical, havent-se reunit en Assemblea Oberta el dia 22 de febrer, ha decidit no convocar mobilitzacions pel dia 6 de març. Per tant, no farem cap proposta concreta a les treballadores sobre si participar o no de la vaga convocada per aquest dia. Tanmateix, sí que aportarem consignes clares refernts a la manera com creiem que ha d’avançar la construcció d’un moviment popular en defensa dels drets de les treballadores del lleure educatiu i sociocultural.

Ens expliquem:

 • Valorem molt positivament la convocatòria de mobilitzacions; la vaga és una de les eines més poderoses de la classe treballadora a l’hora de defensar seus drets, i per això creiem que és el camí a seguir.
 • Però ens cal estratègia. És moment de treballar per a assolir un seguiment més ampli, consensuat i convençut per a obtenir una major implicació del conjunt de les treballadores del sector.
 • Apostem per la creació d’un un full de ruta a llarg termini, detallat i ambiciós, amb molta més informació a l’abast de totes les treballadores, per tal que aquestes puguin sentir-se seves les reivindicacions i les accions que es duguin a terme al respecte. Creiem que cal treballar per a assolir un moviment més inclusiu i horitzontal; un espai d’unitat d’acció en el qual poguessin confluir-hi les més diverses posicions, més enllà d’alçar la bandera en la reivindicació de la millora del conveni col·lectiu.
 •  Cal treballar per a avançar en tots els aspectes, no acontentant-nos amb una simple millora de mínims, sinó millorar les condicions laborals més enllà de l’aspecte salarial i assolir el canvi necessari cap a una vertadera dignificació del sector. Som conscients que no és pas una tasca fàcil, però ara és més necessari que mai començar a bastir un moviment de base popular, combatiu, intel·ligent i prou fort com fer a fer reaccionar les patronals i l’administració amb les seves pressions.

A l’assemblea oberta hem constatat que el nostre compromís no es deu exclusivament a una convocatòria concreta. No cridem al boicot, tot al contrari. Considerem prioritària -en tant que necessària- la feina d’anar teixint unes bases fortes i consolidades, a partir de més informació i formació de les treballadores, per tal de crear accions i mobilitzacions més consistents, prolongades i eficaces en un futur proper. En aquest sentit, el nostre compromís amb les treballadores és en el dia a dia; és per això que les principals tasques que s’estan atenent són les de resoldre dubtes i abusos laborals col·lectius i personals, mitjançant la lluita en les empreses (la COS té actualment 6 seccions sindicals: Eulen, Asistentes Escolares, Teno, Pam i Pipa, ACCC i Pere Tarrés). A partir d’aquestes pràctiques, es pot aconseguir una influència en el lloc de treball capaç de proporcionar més eines perquè les treballadores puguem estar molt més informades i formades.

És necessari empoderar-nos, aconseguir els recursos i mitjans per fer un front comú a l’hora d’atendre les inquietuds que ens assetgen al nostre dia a dia. Molts d’aquests problemes diaris sorgeixen arran d’un incompliment del conveni o que, simplement, la nostra reivindicació no hi apareix en el mateix. És per això que nosaltres diem que no volem mantenir aquest conveni, volem un nou conveni molt millorat. Perquè la nostra tasca és indubtablement educativa i, com que ens ho creiem, no volem quedar-nos de braços plegats veient com cada dia som més precàries al nostre lloc de feina mentre les empreses no es cansen de practicar abusos contra nosaltres.

Assemblea de treballadores del lleure educatiu i sociocultural.

Atentament,

Sectorial Socioeducatiu i del Lleure de la Coordinadora Obrera Sindical (COS)

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

La COS – Socioeducatiu i del Lleure celebra el seu 1er aniversari, hi està tothom convidat!

cartell-festa-lleure-22feb14

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

22F: Assemblea Oberta del Lleure Educatiu i Sociocultural

Què ens passa al Lleure? Per què no aconseguim generar una escalada d’accions que ens permeti preveure millores en el conveni i en les nostres condicions? Com s’aconsegueix pressionar a la patronal i a la burocràcia institucional? Com s’aconsegueix vincular al teu entorn i a la resta de la societat a la teva lluita? De què serviran les aturades i vaga del 6 de març? Com podem utilitzar aquestes convocatòries per generar un moviment de base?

Ets treballador o treballadora (o ho has estat o potser ho seràs) del Lleure Educatiu i Sociocultural? Et convidem a venir a una jornada de debat distès el proper 22 de febrer al Casal Popular La Forja del Clot (C/Escultors Claperós, nº10), a partir de les 19h. Després hi haurà sopar, una actuació musical i jarana fins que el cos aguanti.

cartell-lleure-22feb14

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari